Lesmethode “Basis Marketing voor het MBO”

2e editie

Samengevat

 • Compleet met docentenboek, werkboek, presentaties en toetsmateriaal.
 • Ondersteunend webportaal met aanvullende informatie voor student en docent.
 • Flexibel inzetbaar, voor zowel de inhoud als de lesprogrammering.
 • Alle lessen zijn een mix van theorie en praktijkopdrachten.
 • Digitaal toetsen beschikbaar.
Basis marketing voor het MBO

Inhoud theorieboek

Hieronder een compact overzicht van de inhoud van het theorieboek.

 • Ontwikkeling van marketing
 • Marketing(plannings)proces
 • Customer journey en customer experience
 • Externe analyse
 • Interne analyse
 • SWOT analyse
 • Marketing strategie
 • Marketing mix (6 P’s, 4C’s, SIVA)
 • Segmentatie
 • Marktonderzoek
 • Digital marketing
 • Wetten en regels

Specifieke kenmerken “Basis Marketing voor het MBO”

De lesmethode “Basis Marketing voor het MBO” behandelt alle belangrijke aspecten van de moderne marketing zoals deze zich vanaf de jaren 60 heeft ontwikkeld. De methode is sterk praktijkgericht en zeer toegankelijk voor de MBO student op niveau 3 en 4. De verworven kennis uit dit lesmateriaal kan direct worden ingezet! Het theorieboek biedt extra verdieping voor zowel student als docent en geeft daardoor extra context en de mogelijkheid de lesprogrammering flexibel te maken. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen.

 • Theorieboek
 • Werkboek
 • Docentenboek
 • Lesprogrammering
 • Toetsen en cesuur
 • PowerPoint presentaties voor alle lessen
 • Veel extra opdrachten via het lesportaal mijnedu.nl

Werkboek

Bij deze methode hoort het werkboek “Werkboek Basis marketing voor het MBO”. Dit werkboek dient apart te worden besteld.

Werkboek basis marketing voor het MBO

Vragen en toetsen

De vragen en toetsen bij deze methode zijn een mix van theorie- en aantrekkelijke praktijkopdrachten. Al het ondersteunende materiaal is beschikbaar op het portaal “mijnedu.nl”. Docenten en studenten krijgen hiervoor een eigen inlogcode.