E-commerce specialist (opleiding)

De opleiding E-commerce specialist beslaat vrijwel alle terreinen van het vakgebied online marketing en e-commerce. In de infographic hieronder is dit in beeld gebracht. We zien niet alleen de hoofdonderwerpen maar ook de onderlinge samenhang en een aantal belangrijke begrippen binnen dit vakgebied in de beroepspraktijk.

E-commerce manager opleiding ROC MBO

Lesmateriaal

Omdat de opleiding een breed werkveld beslaat wordt een combinatie van bestaande Edufocus lesmethodes ingezet om alle onderwerpen adequaat af te dekken. Het gaat om de volgende methodes:

Online Marketing voor het MBO

Social Media voor het MBO

WordPress + Woocommerce voor het MBO (webshop bouw)

Basis marketing voor het MBO
Digital marketing en e-commerce expert
Wordpress + Woocommerce voor het MBO

Klik op de cover voor meer informatie over de betreffende methode.

Beknopte beschrijving van de werkzaamheden van de E-commerce specialist vanuit de beroepspraktijk

Een e-commerce specialist zorgt ervoor dat de online verkopen optimaal kunnen plaatsvinden.
De medewerker kent de online mogelijkheden en weet deze maximaal in te zetten voor het bedrijf. De online mogelijkheden beperken zich niet tot de webshop. Naast de webshop weet de e-commerce specialist ook hoe social media, platformen, marketing automation en online advertenties worden ingezet om de commerciële doelen te bereiken. Hij weet wat effectieve content is, kan invulling geven aan webcare en is in staat om gebruik te maken van de vele analysetools om de effectiviteit te verbeteren. Hij realiseert zich dat online marketing een continu proces is.

Online verkopen zijn geen geïsoleerde activiteit maar hebben een stevige relatie met de offline verkopen waarbij zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar omni-channel.

De specialist monitort, maakt plannen en schat in welke werkzaamheden intern gedaan kunnen worden en waarvoor expertise van partners/leveranciers nodig is.

Als e-commerce specialist ben je continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden en probeert deze toe te passen op de eigen business.

Typering van de bedrijven (werkveld)

Een e-commerce specialist kan werkzaam zijn bij elk bedrijf waar online activiteiten kritisch zijn voor de verkoop en het succes ervan.

Voorbeelden van mogelijke bedrijven zijn:

 • Winkelketen (met doorgaans minimaal 3 vestigingen)
 • Groothandel
 • Webshop
 • Overig MKB (ook in de horeca of toerisme sector)

Typering van de beroepspraktijk

De beroepspraktijk van de e-commerce manager kenmerkt zich door een scala aan mogelijkheden die voortdurend in ontwikkeling zijn. De benodigde kennis en vaardigheden binnen e-commerce lopen sterk uiteen qua disciplines. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Marketing
 • ICT vaardigheden
 • Creativiteit
 • Logistiek
 • Project Management
 • Verkoop

Een combinatie van generalist en specialist is zeldzaam. Elk bedrijf kent een andere markt en heeft bovendien een andere uitgangspositie qua organisatie en budget.
De werkzaamheden variëren daarom sterk. Waar het ene bedrijf zich bezighoudt met de optimalisatie van logistieke processen is het andere bedrijf gefocust op social media en webcare voor het verbeteren van de service.

Als e-commerce manager maak je keuzes die afhangen van het type bedrijf, beschikbaar budget en de mogelijkheden en ontwikkelingen die er zijn. Specialisme wordt uitbesteed waar nodig of zelf uitgevoerd als daar capaciteit en kennis voor aanwezig is (denk aan ICT maatwerk of Design werk met de Adobe Suite)

De rol van E-commerce manager nader belicht

Basiskennis, toepassing en nieuwsgierigheid zijn belangrijke ingrediënten

Om je als e-commerce manager goed voor te bereiden op de beroepspraktijk is het noodzakelijk om met de verschillende begrippen en onderdelen aan de slag te gaan. E-commerce is een dynamisch vakgebied. Vanuit basiskennis en toepassing leer je nieuwe mogelijkheden kennen. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op je nieuwsgierigheid, nieuwe dingen te willen leren en samen te werken met anderen.

Drie internetstrategieën

Alle begrippen zijn terug te voeren op drie internetstrategieën, namelijk:

 • Website strategie
 • Social media strategie
 • Platform strategie

De webshop strategie heeft als basis een relatie met vrijwel elk ander aspect. Het zelf opzetten van een webshop is daarbij dan ook één van de meest leerzame en relevante ervaringen. Of het nu gaat om high quality content, navigatiestructuur, externe koppelingen of data-analyse, alles komt hierbij samen.

Een goede voorbereiding biedt jou kansen!

Bij de opleiding E-commerce manager is het per definitie goed om zoveel mogelijk mee te kijken en te onderzoeken in de praktijk. De lesmethode(s) van Edufocus geven je hierbij een gedegen basis en vaardigheden om direct aan de slag te gaan in de praktijk!  Hoe beter je bekend bent met de verschillende onderdelen, des te beter ben jij in staat om nieuw oplossingen te bedenken en verbeteringen door te voeren.

Docententraining

Voor deze lesmethode is docententraining beschikbaar. Deze training is ook geschikt voor docenten die nog weinig ervaring hebben met het onderwerp Online Marketing. Op de pagina docententraining is hierover meer informatie beschikbaar.