Kwalificatiedossier Retailmanager (25807)

 

Voor de opleiding Retailmanager kan gebruik gemaakt worden van de volgende leermiddelen:

 

Retailmarketing en e-commerce voor het MBO

Van de retailmanager wordt een brede kennis verwacht op het gebied van de retailmarketing. Ook e-commerce is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. In deze lesmethode combineren wij de online en offline benadering tot een integrale en moderne omni-channel benadering, passend bij de huidige beroepspraktijk.

 

WordPress + WooCommerce voor het MBO

Het kunnen werken in een professionele webshop is belangrijk voor de de retaimanager. Als retailmanager is het belangrijk om kennis te hebben van de online mogelijkheden. Door te werken met een echte webshop brengt het alle kennis praktisch bij elkaar. Deze kennis kan de retailmanager inzetten bij het aansturen van personeel of als gesprekspartner richting een online specialist.

Edufocus faciliteert een volledig open en professionele webshophosting waarmee de student alle nodige ervaring kan opdoen. De webshop wordt technisch gehost en ondersteund door Edufocus waardoor bij calamiteiten in de shop Edufocus altijd beschikbaar is met een oplossing. Het bijbehorende lesmateriaal wordt in de vorm van instructievideo’s en opdrachten aangeboden via onze digitale leeromgeving.

 

Digitale Vaardigheden voor het MBO (Gevorderd)

Alle digitale skills beschikbaar via één methode, Dit helpt de student vanaf dag één tijdens zijn opleiding en BPV. Naast onderwerpen als bestandsopslag wordt ingegaan op de praktische toepassingen van de Office 365 applicaties. Van het maken van een inhoudsopgave in Word tot een factuur in Excel, ook ondersteund met praktische video’s. Daarnaast is ook aandacht voor afbeeldingen, video en veiligheid op internet, zoals het herkennen van cybercrime.

 

Verschillende lesmethodes kunnen breder ingezet worden. In de onderstaande matrix is dit zichtbaar.

Verantwoording lesmethodes

Een gedetailleerde kwalificatiematrix met de relatie tot kerntaken, werkprocessen, kennis en vaardigheden is onderstaand te downloaden.

Handig overzicht nodig bij het programmeren van onderwijs?

Wij hebben voor scholen een matrix samengesteld waarin alle gemeenschappelijkheden en verschillen tussen de diverse uitstroomprofielen in één oogopslag duidelijk worden. Maak hier handig gebruik van voor het programmeren van jullie onderwijs. Dit document is vrij te downloaden via onderstaande button.

Passend advies voor lesmateriaal

Wij denken graag mee bij de keuze van het juiste lesmateriaal, afgestemd op de betreffende opleiding. Wij houden rekening met de verschillende uitstroomrichtingen in het MBO onderwijs.

Neem voor een passend advies vrijblijvend contact met ons op of vraag één of meerdere inkijkexemplaren aan via onze website.

 

Maak onderstaand een keuze om de andere opleidingen te bekijken….