Keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap (K0080)

De lesmethode heeft de volgende kenmerken:

  • Flexibel inzetbaar, voor zowel de inhoud als de lesprogrammering.
  • Alle lessen zijn een mix van theorie en praktijk/portfolio-opdrachten.
  • Inclusief “test je kennis” vragen, toetsen en bijbehorende certificaten.
  • Studielast 240 uur.
  • Volledig digitaal (ELO).
  • 1 jaar licentie.
Keuzedeel oriëntatie op ondernemerschap k080

Specifieke kenmerken “Oriëntatie op ondernemerschap”

Dit keuzedeel richt zich op de student die wil onderzoeken of ondernemerschap iets voor hem is. Alle onderwerpen waar een ondernemer mee te maken krijgt komen aan bod op een praktische manier. Bijvoorbeeld de financiële kant van ondernemen en marketing. Ook de online wereld van de hedendaagse ondernemer wordt niet vergeten en komt ruim aan bod.

Toetsen, certificaten en portfolio

Bij de verschillende onderwerpen zijn “portfolio-opdrachten” beschikbaar. De uitwerking daarvan vormt samen het portfolio, dat als basis dient voor de examinering. Ook zijn “test je kennis” vragen en toetsen beschikbaar voor  de verschillende onderdelen. Elke behaalde toets wordt beloond met een certificaat dat aan het portfolio kan worden toegevoegd.

Volledig digitaal

De methode is volledig digitaal. Studenten ontvangen na aanschaf een licentiecode voor toegang tot de elo. Docenten kunnen zich melden voor een docenten account. Via het docenten account heeft de docent inzicht in de prestaties van de student.

Lesprogrammering

De lesprogrammering is flexibel in te vullen. Bij instellingen die de methode al gebruiken zien we hierin een grote variatie. Edufocus kan u hierin ook adviseren. Wilt u verdieping op delen van het lespakket dan is dit altijd bespreekbaar.