Kwalificatiedossier Retailspecialist (25809)

 

Voor de opleiding Retailspecialist kan gebruik gemaakt worden van de volgende leermiddelen:

 

Retailmarketing en e-commerce voor het MBO

Deze methode combineert alle relevante basismarketing voor de retail met E-commerce. Een zeer compleet en toegankelijk boek dat mede actueel en toegespitst is op de beroepspraktijk.

 

WordPress + WooCommerce voor het MBO

Het kunnen werken in een professionele webshop is de ultieme ervaring voor elke retailspecialist. Er wordt gewerkt met WordPress als CMS op basis van de professionele en volledige versie. Hiermee is de student in staat om zijn webshop volledig naar eigen inzicht in te richten. Het brengt de theorie in praktijk. In het omni-channel landschap is praktische kennis en ervaring van een webshop onmisbaar.

De webshop wordt technisch gehost en ondersteund door Edufocus waardoor bij calamiteiten in de shop Edufocus altijd beschikbaar is met een oplossing.

 

Digitale Vaardigheden voor het MBO (Gevorderd)

Deze methode helpt de student tijdens zijn opleiding en BPV met alle nodige digitale skills. Zo leert de student op een overzichtelijke manier bestanden op te slaan, helpt bij het maken van een inhoudsopgave in Word of bij het voorbereiden van een presentatie. Ook het werken met Excel vormt een belangrijk onderdeel. De insteek van deze methode is heel breed en is vooral toegespitst op datgene wat echt relevant is en direct van toepassing is op school, BPV en het toekomstige beroep.

 

Verschillende lesmethodes kunnen breder ingezet worden. In de onderstaande matrix is dit zichtbaar.

Verantwoording lesmethodes

Een gedetailleerde kwalificatiematrix met de relatie tot kerntaken, werkprocessen, kennis en vaardigheden is onderstaand te downloaden.

Handig overzicht nodig bij het programmeren van onderwijs?

Wij hebben voor scholen een matrix samengesteld waarin alle gemeenschappelijkheden en verschillen tussen de diverse uitstroomprofielen in één oogopslag duidelijk worden. Maak hier handig gebruik van voor het programmeren van jullie onderwijs. Dit document is vrij te downloaden via onderstaande button.

Passend advies voor lesmateriaal

Wij denken graag mee bij de keuze van het juiste lesmateriaal, afgestemd op de betreffende opleiding. Wij houden rekening met de verschillende uitstroomrichtingen in het MBO onderwijs.

Neem voor een passend advies vrijblijvend contact met ons op of vraag één of meerdere inkijkexemplaren aan via onze website.

 

Maak onderstaand een keuze om de andere opleidingen te bekijken….