WordPress voor niveau 2

De webshop van Jim en Anita

De lesmethode heeft de volgende kenmerken:

 • Geschikt voor niveau 2 detailhandelsopleidingen
 • De student gaat aan de slag in een echte webshop (beschikbaar gesteld door Edufocus)
 • Alle werkzaamheden uit de praktijk kunnen worden uitgevoerd
 • Op basis van instructiefilmpjes in een Elektronische Leer Omgeving (ELO)
wordpress voor niveau w detailhandel ROC MBO

Onderstaande opleidingsdomeinen zijn van toepassing op deze methode

Klik hieronder voor meer informatie over kwalificatiedossiers en kwalificaties

Opleidingsdomein: Handel en Ondernemerschap. Crebo: 79080

Kwalificatiedossiers en kwalificaties:

 • 23080 Verkoop
  • Kwalificatie:
   • 25167 Verkoper

Naar het volledige overzicht >

Opleidingsdomein: Voedsel, Natuur en Leefomgeving. Crebo: 79150

Kwalificatiedossiers en kwalificaties:

 • 23194 Verkoop
  • Kwalificaties:
   • 25503 Verkoper

Naar het volledige overzicht >

Over de inhoud

In deze methode gaat de student zelf aan de slag met een eigen WordPress* webwinkel zoals dat in de praktijk ook gebeurt. De lesmethode bestaat uit een Elektronische Leer Omgeving (ELO) met instructiefilmpjes en opdrachten, én een live webwinkel die beschikbaar wordt gesteld door Edufocus.

De student geeft de webwinkel zelf vorm. Daarbij maakt hij gebruik van leuke en interessante online hulpmiddelen. Hij plaatst informatie op de website en webwinkel, voert producten op en handelt verkopen af. Bij het opvoeren of aanpassen van producten gaat het niet alleen om de omschrijving en prijs, ook de uitgebreide productinformatie en productafbeeldingen komen aan bod.

De webwinkel wordt ook gepromoot. De inzet van een promotiefilmpje en Social Media zijn daar ook een onderdeel van.

* WordPress is op dit moment het meest gebruikte platform voor webwinkels binnen het MKB. Wij vinden het belangrijk dat de student ervaart en leert wat ook in de praktijk voorkomt. De kennis en ervaring die de student op deze wijze opdoet komt kan ook worden toegepast op andere platformen.

In dezelfde leerlijn:
E-commerce in de praktijk

Lesprogrammering

De lesprogrammering is flexibel in te vullen. Edufocus heeft voor alle lesmethodes gedetailleerde overzichten beschikbaar met de studiebelastingsuren per onderdeel. Het overzicht voor deze nieuwe methode wordt medio april gepubliceerd op onze website. Neem voor tussentijdse vragen over de inzet van deze lesmethode gerust contact met ons op.

Opdrachten en beoordeling

Via de Elektronische Leer Omgeving (ELO) heeft de docent zicht op de voortgang en activiteit van de student. Het resultaat van de webwinkel gaat zover als het inzicht en de creativiteit van de individuele student.

Een praktisch beoordelingsmodel voor het beoordelen van het eindresultaat wordt beschikbaar gesteld via ons webportaal mijnedu.nl. Docenten krijgen hiervoor een inlogcode.

Docententraining

Voor deze lesmethode is docententraining beschikbaar. Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden.

Inhoud lesmethode

Hieronder een compact overzicht van onderwerpen die aan bod komen.

 • Vormgeving en beleving van de webwinkel
 • Teksten en afbeeldingen plaatsen op de website/webwinkel
 • Webpagina’s toevoegen
 • Productassortiment opvoeren en wijzigen
 • Producten opvoeren en wijzigen
 • Verkopen afhandelen
 • Voorraad muteren
 • Klantreacties via contactformulieren
 • Promotiefilmpje voor de webwinkel
 • Inzet van Social Media

Onder voorbehoud van kleine wijzigingen