Marketing binnen de commercie en retail

Marketing gaat over het binden van klanten. De huidige customer journey vraagt daarbij om een omni-channel benadering, waarbij online en offline met elkaar verweven zijn.

Basiskennis van marketing is essentieel voor elk bedrijf en elke medewerker die zich direct of indirect met klantsucces bezighoudt. Traditionele marketingbegrippen en toepassingen staan aan de voet van het marketingconcept. Marketing is de basis van elk bedrijf. Zonder goede marketing is het onmogelijk om de marktkansen optimaal te benutten en te zorgen voor groei en continuïteit.

Basis Marketing voor de B-2-B markt

De lesmethode “Basis Marketing voor het MBO” behandelt alle belangrijke marketingonderwerpen op een heel praktische manier en volgens een logische en herkenbare opbouw. Deze methode sluit dan ook aan bij een groot aantal opleidingsrichtingen, waaronder de nieuwe kwalificatiedossiers Commercie en Business Services (Marketing & Communication Specialist). Maar ook voor de Toerisme Sector en Ondernemer Handel biedt deze uitgave alle relevante kennis.

Omdat E-commerce tegenwoordig een integraal onderdeel is van de huidige customer journey is de basiskennis hiervan ook meegenomen in deze uitgave.

Retailmarketing draait om klantemotie

De retailmarketing speelt in op de emotie van de consument. De fysieke winkel vormt samen met de online benadering het gezicht richting de klant. Klantbeleving staat centraal en door het in kaart brengen van de customer journey kan ingespeeld worden op de optimale klantervaring.

De uitgave “Retailmarketing en E-commerce” sluit naadloos aan op de beroepspraktijk, zoals beschreven in de nieuwe kwalificatiedossiers.
Een actueel leerboek, aangevuld met aansprekende en praktische vragen/opdrachten helpen de student bij het opdoen van alle nodige kennis op dit vakgebied.

Passend advies voor lesmateriaal

Wij denken graag mee bij de keuze van het juiste lesmateriaal, afgestemd op de betreffende opleiding. Wij houden rekening met de verschillende uitstroomrichtingen in het MBO onderwijs.

Neem voor een passend advies vrijblijvend contact met ons op of vraag één of meerdere inkijkexemplaren aan via onze website.

 

Maak onderstaand een keuze uit het lesmateriaal en vraag een inkijkexemplaar aan….