Keuzedeel Ondernemerschap MBO (K0165)

De lesmethode heeft de volgende kenmerken:

  • Alle lessen zijn een mix van theorie en praktijk/portfolio-opdrachten.
  • Inclusief “test je kennis” vragen, toetsen en bijbehorende certificaten.
  • Studielast: 480 uur
  • Volledig digitaal (ELO).
  • 1 jaar licentie.
Keuzedeel ondernemerschap MBO K0165

Specifieke kenmerken “Ondernemend vakmanschap”

Dit keuzedeel is gericht op de student met ondernemersaspiraties. Alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om als ondernemer te starten komen op een praktische manier uitgebreid aan bod. Geen onderwerp wordt overgeslagen en er is voldoende diepgang om straks al ondernemer te starten of een onderneming te runnen.

Toetsen, certificaten en portfolio

Bij de verschillende onderwerpen zijn “portfolio-opdrachten” beschikbaar. De uitwerking daarvan vormt samen het portfolio, dat als basis dient voor de examinering. Ook zijn “test je kennis” vragen en toetsen beschikbaar voor  de verschillende onderdelen. Elke behaalde toets wordt beloond met een certificaat dat aan het portfolio kan worden toegevoegd.

Volledig digitaal

De methode is volledig digitaal. Studenten ontvangen na aanschaf een licentiecode voor toegang tot de elo. Docenten kunnen zich melden voor een docenten account. Via het docenten account heeft de docent inzicht in de prestaties van de student.

Lesprogrammering

De lesprogrammering is flexibel in te vullen. Bij instellingen die de methode al gebruiken zien we hierin een grote variatie. Edufocus kan u hierin ook adviseren. Wilt u verdieping op delen van het lespakket dan is dit altijd bespreekbaar.