Keuzedeel Ondernemend vakmanschap (K0389)

De lesmethode heeft de volgende kenmerken:

  • Flexibel inzetbaar, voor zowel de inhoud als de lesprogrammering.
  • Alle lessen zijn een mix van theorie en praktijk/portfolio-opdrachten.
  • Inclusief “test je kennis” vragen, toetsen en bijbehorende certificaten.
  • Volledig digitaal (ELO).
  • 1 jaar licentie.
666 Cover KD Ondernemend vakmanschap K 0389 r1

Specifieke kenmerken “Ondernemend vakmanschap”

Dit keuzedeel is gericht op de beginnend beroepsbeoefenaar. Alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om als zzp-er te starten komen op een praktische manier aan bod. De praktische bruikbaarheid nemen we zeer serieus. We ontkomen natuurlijk niet aan de theoretische basis en een bepaalde mate aan feitenkennis maar we verpakken dit zo veel mogelijk in praktische toepassingen.

Toetsen, certificaten en portfolio

Bij de verschillende onderwerpen zijn “portfolio-opdrachten” beschikbaar. De uitwerking daarvan vormt samen het portfolio, dat als basis dient voor de examinering. Ook zijn “test je kennis” vragen en toetsen beschikbaar voor  de verschillende onderdelen. Elke behaalde toets wordt beloond met een certificaat dat aan het portfolio kan worden toegevoegd.

Volledig digitaal

De methode is volledig digitaal. Studenten ontvangen na aanschaf een licentiecode voor toegang tot de elo. Docenten kunnen zich melden voor een docenten account. Via het docenten account heeft de docent inzicht in de prestaties van de student.

Lesprogrammering

De lesprogrammering is flexibel in te vullen. Bij instellingen die de methode al gebruiken zien we hierin een grote variatie. Edufocus kan u hierin ook adviseren. Wilt u verdieping op delen van het lespakket dan is dit altijd bespreekbaar.