Door de continue ontwikkelingen op het gebied van Online Marketing en Social Media zijn er onderwerpen die gedurende het schooljaar aandacht vragen.

Hoewel ons lesmateriaal jaarlijks wordt geüpdatet naar de laatste ontwikkelingen in de Online Wereld is het noodzakelijk kennis te nemen van deze publicaties.

Alle publicaties worden ook gepubliceerd door middel van onze nieuwsbrief.

Heb je nog geen abonnement op onze nieuwsbrief? Abonneer je dan via onze website.

Onderwerp: Wijziging Dashboard WordPress.com

Datum: 13 januari 2017

 

Betreft de volgende lesmethodes:

  • Online Wereld voor de Detailhandel 1 (hoofdstuk 6 en 7)

  • Online Wereld voor Commercie en Groothandel 1 (hoofdstuk 7 en 8)

  • Online Wereld voor Toerisme en Recreatie (hoofdstuk 7 en 8)

 

WordPress.com heeft een vereenvoudigd dashboard doorgevoerd, dat te herkennen is aan een lichte achtergrondkleur. Praktisch alle functies die wij behandelen in het lesmateriaal zijn via het nieuwe dashboard toegankelijk. Er zullen echter enkele opdrachten zijn die verwijzen naar het uitgebreide dashboard dat voorheen standaard gebruikt werd.

13-1-2017-12-50-19-vereenvoudigde-dashboard

Afbeelding: Vereenvoudigde dashboard WordPress

Om toegang te krijgen tot het uitgebreide dashboard log je in via de traditionele manier, namelijk:
www.mijnedusite.wordpress.com/wp-admin
vervang mijnedusite door de werkelijke naam van de site

Download addendum 2016-001

Onderwerp: Aanmaken Google account voor het gebruik van de Zoekwoordplanner

Datum: 18 september 2015

 

Betreft alle lesmethodes

Google heeft zeer recent wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop accounts voor het Adwords advertentie programma moeten worden aangemaakt. Een Adwords account is noodzakelijk voor het gebruik van de zoekwoordplanner. Het gebruik van de zoekwoordplanner maakt deel uit van bijna alle Edufocus lesmethodes. In bijgaande pdf staat de nieuwe procedure beschreven. Meer visueel ingesteld? Bekijk de video instructie.

Stappenplan opzetten Google account voor Adwords

Instructievideo voor het aanmaken van een Adwords account