Edufocus, specialist in kwalificatiedossiers

Het materiaal van Edufocus is vanzelfsprekend volledig afgestemd op de herziene kwalificatiedossiers. Wij bieden onderscheidende en complete lesmethodes aan die volledig aansluiten op de beroepspraktijk. Bovendien bieden alle methodes een praktische pedagogisch/didactische werkwijze waarbij de student ‘leert door te doen’, maar wij doen meer!

Edufocus is niet alleen ontwikkelaar van aansprekende lesmethodes maar ook specialist op het gebied van kwalificatiedossiers.

Edufocus adviseert

Edufocus adviseert bij de invoering van lesmateriaal binnen de diverse opleidingen. Heeft u vragen over de inzet van het materiaal binnen uw curriculum? Meld u dan aan via onderstaande button. Een onderwijsdeskundige neemt aansluitend contact met u op.

Kwalificatiewijzers Edufocus

Met de invoering van de herziene kwalificatiedossiers (iHKS) bieden wij voor iedere lesmethode een verantwoordingsdocument met de relatie tot de relevante werkprocessen binnen de dossiers (eind crebo’s).

Toepassen van de Online Wereld binnen jullie MBO opleiding?

Edufocus biedt complete en gevarieerde lesmethodes, specifiek gericht op het MBO onderwijs.  Praktische en heldere PowerPoint presentaties, opdrachten en praktijkcasussen, docentmateriaal, lesprogrammering en toetsing zijn onderdeel van alle lesmethodes. Het leerboek is niet alleen toepasbaar tijdens de opleiding op school, maar heeft ook een praktische dienst bewezen tijdens de BPV en beroepspraktijk.

Voor de inrichting van het curriculum zijn een aantal handige gereedschappen beschikbaar, de programmeerwijzers met specificatie van studiebelastinguren (SBU’s) en een Excell planner als hulpmiddel bij het inrichten van de gehele opleiding.

Nieuwe kwalificatiedossiers sluiten goed aan op de beroepspraktijk!

Met de komst van de herziene kwalificatiedossiers sluiten de opleidingsdomeinen nog nauwer aan op de praktijk. Werkprocessen zijn in het algemeen logischer gegroepeerd en bieden goede houvast voor de opleiding, inclusief de BPV. Ook bieden de nieuwe kwalificatiedossiers een kader voor de online aspecten binnen de aangeboden curricula.

Online Marketing en E-commerce via een keuzedeel?

 

Door het opnemen van het keuzedeel Online Marketing en toepassen van E-commerce is het mogelijk om een verdiepend en verbredend kader toe te passen voor het afdekken van de aangeboden kennis en vaardigheden.