Kwalificatiewijzers per eind crebo

Voor de onderstaande opleidingen zijn kwalificatiewijzers beschikbaar. De kwalificatiewijzer geeft zicht op de relevante kerntaken en werkprocessen voor de betreffende studierichting. Vragen over

25167 Verkoper

Download kwalificatiewijzer crebo 25167 in PDF

Kwalificatie: 25167 Verkoper Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23080 Verkoop Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
Gerelateerde lesmethode(n) E-commerce in de praktijk nadruk op basiskennis en -vaardigheid
WordPress voor niveau 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W3: Verzamelt goederen voor (online-) bestellingen
B1-K2-W7: Neemt (online)verzoeken, bestellingen en/of klachten aan
Profieldeel  –
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25153 Eerste verkoper

Download kwalificatiewijzer crebo 25153 in PDF

Kwalificatie: 25153 Eerste verkoper Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23070 Advies en leiding in de verkoop Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
79150 Verkoopspecialist groene detailhandel
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W4: Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen
B1-K2-W3: Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
B1-K2-W4: Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
Profieldeel P1-K1-W3: Handelt de verkoop af
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25154 Verkoopadviseur

Download de kwalificatiewijzer crebo 25154 in PDF

Kwalificatie: 25154 Verkoopadviseur Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23070 Advies en leiding in de verkoop Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
79150 Verkoopspecialist groene detailhandel
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W4: Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen
B1-K2-W3: Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
B1-K2-W4: Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
Profieldeel P3-K1-W6: Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25155 Verkoopspecialist

Download de kwalificatiewijzer crebo 25155 in PDF

Kwalificatie: 25155 Verkoopspecialist Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23070 Advies en leiding in de verkoop Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
79150 Verkoopspecialist groene detailhandel
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W4: Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen
B1-K2-W3: Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
B1-K2-W4: Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
Profieldeel P2-K1-W3: Handelt de verkoop af
P2-K1-W6: Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25501 Verkoopspecialist groene detailhandel

Download de kwalificatiewijzer crebo 25501 in PDF

Kwalificatie: 25501 Verkoopspecialist groene detailhandel Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23195 Advies en leiding in de verkoop Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79150 Voedsel, natuur en leefomgeving
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W4: Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen
B1-K2-W3: Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
B1-K2-W4: Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
Profieldeel
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25162 Manager retail

Download de kwalificatiewijzer crebo 25162 in PDF

Kwalificatie: 25162 Manager retail Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23076 Management retail Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
79150 Verkoopspecialist groene detailhandel
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K2-W4: Handelt de verkoop af
B1-K2-W6: Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af
B1-K4-W4: Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
B1-K4-W5: Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
Profieldeel
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25502 Manager retail (groen)

Download de kwalificatiewijzer crebo 25502 in PDF

Kwalificatie: 25502 Manager retail Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23193 Management retail Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79150 Voedsel, natuur en leefomgeving
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K2-W4: Handelt de verkoop af
B1-K2-W6: Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af
B1-K4-W4: Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
B1-K4-W5: Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
Profieldeel
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25164 Specialist mode/maatkleding

Download de kwalificatiewijzer crebo 25164 in PDF

Kwalificatie: 25164 Specialist mode/maatkleding Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23077 Mode/maatkleding Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel
Profieldeel P2-K1-W3: Geeft vorm aan het atelier/dienst op de markt
P2-K1-W5: Onderzoekt hoe hij zichzelf en zijn ideeën voor een eigen atelier kan promoten
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25165 Vakman ondernemer

Download de kwalificatiewijzer crebo 25165 in PDF

Kwalificatie: 25165 Vakman-ondernemer Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23078 Ondernemerschap op basis van vakmanschap Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W2: Maakt een ondernemingsplan
B1-K2-W2: Presenteert en promoot de onderneming
Profieldeel
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25166 Ondernemer retail

Download de kwalificatiewijzer crebo 25166 in PDF

Kwalificatie: 25166 Ondernemer retail Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23079 Ondernemerschap retail Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79080 Handel en Ondernemerschap
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor detailhandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor detailhandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W2: Maakt een ondernemingsplan
B1-K1-W3: Kiest de naam en locatie(s) van de retailonderneming
B1-K2-W1: Geeft de bedrijfsprocessen van de ondermening vorm
B1-K2-W3: Zorgt voor de inhoud en vormgeving van (online) communicatie-, promotie- en verkoopkanalen
B1-K2-W5: Richt de (fysieke) verkoopruimte, voorraadruimte(n) en de omgeving van de onderneming in
B1-K3-W3: Bepaalt de attentiewaarde en hospitality van de onderneming
B1-K4-W3: Presenteert en promoot de retailonderneming
B1-K5-W1: Verzorgt de (fysieke en online) artikelpresentaties en promotie-informatie
B1-K5-W5: Handelt de verkoop af
B1-K5-W6: Handelt (online) verzoeken, bestellingen en/of klachten af
B1-K5-W7: Verwerkt (online) bestellingen en retouren
Profieldeel
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25134 Commercieel Medewerker

Download de kwalificatiewijzer crebo 25134 in PDF

Kwalificatie: 25134 Commercieel Medewerker Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23064 Commercie Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79090 Economie en administratie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor commercie & groothandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor commercie & groothandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K3-W3: Voert promotieactiviteiten uit
B1-K3-W4: Voert webcare activiteiten uit
Profieldeel
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven óf
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Duits lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25132 (Junior) account manager

Download de kwalificatiewijzer crebo 25132 in PDF

Kwalificatie: 25132 (Junior) accountmanager Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23064 Commercie Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79090 Economie en administratie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor commercie & groothandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor commercie & groothandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K3-W3: Voert promotieactiviteiten uit
B1-K3-W4: Voert webcare activiteiten uit
Profieldeel
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25133 Assistent-manager internationale handel

Download de kwalificatiewijzer crebo 25133 in PDF

Kwalificatie: 25133 Assistent-manager internationale handel Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23064 Commercie Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79090 Economie en administratie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor commercie & groothandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor commercie & groothandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K3-W3: Voert promotieactiviteiten uit
B1-K3-W4: Voert webcare activiteiten uit
Profieldeel
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25137 Vestigingsmanager

Download de kwalificatiewijzer crebo 25137 in PDF

Kwalificatie: 25137 Vestigingsmanager groothandel Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23064 Commercie Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79090 Economie en administratie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor commercie & groothandel 1 nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Online wereld voor commercie & groothandel 2 nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K3-W3: Voert promotieactiviteiten uit
B1-K3-W4: Voert webcare activiteiten uit
Profieldeel P6-K1-W3: Profileert de vestiging (op lokaal niveau)
Overig beroepsspecifiek Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25147 Medewerker evenementenorganisatie

Download de kwalificatiewijzer crebo 25147 in PDF

Kwalificatie: 25147 Medewerker evenementenorganisatie Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23067 Marketing, communicatie en evenementen Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79090 Economie en administratie
Gerelateerde lesmethode(n) Online marketing voor het MBO nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Social Media voor het MBO nadruk op basiskennis en -vaardigheid
WordPress voor het MBO nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K2-W2: Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W3: Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W4: Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W5: Evalueert een projectplan m.b.t. marketing en communicatievraagstukken
B1-K2-W7: Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
P1-K2-W1: Redigeert aangeleverde teksten
Profieldeel
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven én
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25148 Medewerker marketing en communicatie

Download de kwalificatiewijzer crebo 25148 in PDF

Kwalificatie: 25148 Medewerker marketing en communicatie Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23067 Marketing, communicatie en evenementen Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79090 Economie en administratie
Gerelateerde lesmethode(n) Online marketing voor het MBO nadruk op basiskennis en -vaardigheid
Social Media voor het MBO nadruk op basiskennis en -vaardigheid
WordPress voor het MBO nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K2-W2: Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W3: Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W4: Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
B1-K2-W5: Evalueert een projectplan m.b.t. marketing en communicatievraagstukken
B1-K2-W7: Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
Profieldeel
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven én
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25353 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

Download de kwalificatiewijzer crebo 25353 in PDF

Kwalificatie: 25353 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23134 Travel & Hospitality Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79130 Toerisme en recreatie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor toerisme & recreatie nadruk op basiskennis en -vaardigheid
WordPress voor het MBO nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W1: Ontvangt de klant/gast
B1-K1-W2: Informeert en adviseert de klant/gast
B1-K1-W4: Signaleert en behandelt klachten
B1-K1-W5: Onderhoudt in- en/of externe contacten
B1-K2-W5: Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening
Profieldeel
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven én
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25354 Zelfstandig medewerker travel & hospitality

Download de kwalificatiewijzer crebo 25354 in PDF

Kwalificatie: 25354 Zelfstandig medewerker travel & hospitality Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23134 Travel & Hospitality Niveau: 3
Opleidingsdomein: 79130 Toerisme en recreatie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor toerisme & recreatie nadruk op basiskennis en -vaardigheid
WordPress voor het MBO nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W1: Ontvangt de klant/gast
B1-K1-W2: Informeert en adviseert de klant/gast
B1-K1-W4: Signaleert en behandelt klachten
B1-K1-W5: Onderhoudt in- en/of externe contacten
B1-K2-W5: Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening
Profieldeel P2-K1-W1: Werft klanten/gasten en opdrachten
P2-K1-W2: Promoot producten en diensten
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven én
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25351 Leidinggevende leisure & hospitality

Download de kwalificatiewijzer crebo 25351 in PDF

Kwalificatie: 25351 Leidinggevende leisure & hospitality Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23134 Travel & Hospitality Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79130 Toerisme en recreatie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor toerisme & recreatie nadruk op basiskennis en -vaardigheid
WordPress voor het MBO nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W1: Ontvangt de klant/gast
B1-K1-W2: Informeert en adviseert de klant/gast
B1-K1-W4: Signaleert en behandelt klachten
B1-K1-W5: Onderhoudt in- en/of externe contacten
B1-K2-W5: Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening
Profieldeel
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven én
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap

25352 Leidinggevende travel & hospitality

Download de kwalificatiewijzer crebo 25352 PDF

Kwalificatie: 25352 Leidinggevende travel & hospitality Geldig: Vanaf 1 augustus 2015
Kwalificatiedossier: 23134 Travel & Hospitality Niveau: 4
Opleidingsdomein: 79130 Toerisme en recreatie
Gerelateerde lesmethode(n) Online wereld voor toerisme & recreatie nadruk op basiskennis en -vaardigheid
WordPress voor het MBO nadruk op gevorderde vaardigheid
Dit verantwoordingsdocument geeft de relatie aan tussen het toegepaste lesmateriaal en de relevante kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Naast de relatie met de beroepsspecifieke vaardigheden uit het basis- en/of profiel deel van het dossier, is een koppeling mogelijk met de generieke en/of beroepsspecifieke eisen voor taal, rekenen en loopbaan&burgerschap.
Relatie tot het kwalificatiedossier
Basisdeel B1-K1-W1: Ontvangt de klant/gast
B1-K1-W2: Informeert en adviseert de klant/gast
B1-K1-W4: Signaleert en behandelt klachten
B1-K1-W5: Onderhoudt in- en/of externe contacten
B1-K2-W5: Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening
Profieldeel P4-K1-W1: Werft klanten/gasten en opdrachten
P4-K1-W2: Promoot producten en diensten
Beroepsspecifieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven én
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan een 2e MVT lezen en schrijven
Generieke onderdelen Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Nederlands lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Engels lezen en schrijven
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan  Rekenen
Onderdelen van de lesmethode zijn te koppelen aan Loopbaan en Burgerschap